Harde aanpak mestfraude

Nederland moet de komende twee jaar de mestfraude harder aanpakken

De mestfraude van de afgelopen periode heeft ervoor gezorgd dat de derogatie niet met de gebruikelijke vier jaar is verlengd. De Europese Commissie wil dat Nederland de komende twee jaar de mestfraude adequaat en voortvarend aanpakt.

Derogatie met twee jaar is verlengd

Nu bekend is gemaakt dat de derogatie met twee jaar is verlengd moet Nederland de mestfraude strenger aanpakken. De Europese Commissie wil voor 30 september weten wat de omvang is van de mestfraude. Ook moet Nederland in kaart brengen in welke regio’s de kans op overtreding van de mestregels het grootst is. Daarnaast moet ook de controles uitgebreider en de capaciteit worden verhoogd.

Positief imago Nederlandse melkveehouders

Minister Carola Schouten geeft aan dat het Ministerie van Landbouw en de Nederlandse boeren nu aan zet zijn en heeft begrip voor het besluit van de Europese Commissie. ‘Het is van belang dat de regels correct worden nageleefd. Dit is niet alleen ter verantwoording richting de Europese Commissie voor de derogatie maar ook om het imago richting de Nederlandse maatschappij weer in een positief daglicht te zetten.’

Opstellen certificatieschema

Schouten wil zo snel mogelijk met de sectororagnistatie in gesprek voor het opstellen van een certificeringsschema. De minister geeft aan dat zij in ieder geval voor het zomerreces van de Tweede Kamer een concreet certificatieschema op tafel wil hebben liggen.

Hans Verkerk, Cumela geeft aan dat deze datum buitengewoon ambitieus is. ‘Het opstellen van een certificatieschema in een paar maanden is bijna onmogelijk. Voor het opstellen van een certificatieschema heeft zij te maken met maar liefst achttien schakels.’

Strengere controle mestbeleid

Naast de sector neemt het Ministerie van Landbouw ook maatregels om de mestfraude aan te pakken. De controle op handhaving van het mestbeleid zal worden vergroot. Dit zal worden gedaan door de handhavingscapaciteit voor de derogatie te verlagen van 7% naar 5%. Schouten geeft aan dat het mestbeleid als risicovol wordt gezien.

Ook zal Schouten extra investeren in de ICT-infrastructuur, de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en de NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit). Dit moet ervoor zorgen dat de datatechnologie up-to-date is en gegevens voor de verantwoording van nutriëntenstromen eenvoudiger kan worden geraadpleegd.